sâmbătă, 13 septembrie 2014

ÎNFIINȚAREA SUBFILIALEI „CULTUL EROILOR”-OITUZConstituirea și cu documente a Subfilialei „Cultul Eroilor” și a Cercului Cultul Eroilor „Regina Maria” din Sat Oituz, Comuna Lumina, Județul Constanța 
Text: cdor.av. (rtr.) Oțelea Pavel                                                                              
 Foto: Pavel Oțelea     

S-ar putea să surprindă cuvântul și cu documente, dar nu este deloc așa! Ceea ce ar putea să surprindă este faptul că un grup de oameni inimoși ai acestui sat s-au străduit și se srăduiesc, cu mijloace materiale și financiare modeste, să-și descopere obârșia, să descopere faptele de eroism ale înaintașilor și să le aducă la cunoștința contemporanilor în diferite forme pe care le voi evidenția mai jos.              
Mai consistent, această activitate a început prin anii 1995 -96 de  Rujanschi Emanoil și Burlacu Nicolae în colaborare cu directoarea școlii sătești, Butacu Mirela. Primele activități tematice, de unde venim și cine suntem, au debutat, firesc, în școala locală. Apoi, datorită vechilor relații de apropiere cu băștinașii germani, în primul rând religia catolică, care se aflau aici în acel an, 1923, când înaintașii lor au fost împământeniți pe aceste meleaguri, au găsit un câmp favorabil de manifestare culturală în cadrul Filialei Constanța a Forumului Democrat al Germanilor din România.Nu se mai știe prin ce împrejurare un alt câmp favorabil  de manifestare a dorințelor dumnealor a fost Filiala Județeană Constanța a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Cam în același timp a fost și debutul meu în relația cu această Asociație. Așadar, în cunoștință de cauză, voi reliefa câteva activități la care am participat:  

- Aniversarea a 87 ani de la înființarea satului Oituz, 29 august 2010;              
-Legarea unor strânse relații de colaborare cu Filiala Județeană Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”;                                                     
 - Pelerinaje tematice, religioase și istorice, reciproce a celor din Oituz cu cei din Luizi Călugăra, locul de baștină al eroilor de la Oituzul istoric;                                       
-Adoptarea proiectului „Andrei Lupu”, primul militar român (cu gradul de soldat) răpus de gloanțe pe cămpiile bulgare, la Nicopole, în Războiul de Neatârnare;                                                                                                                    
 - Întocmirea documentului „Sinteză istorică a Oituzului Dobrogean”;            
 - Înfrățirea Comunei Luizi Călugăra cu Satul Oituz - august 2012;               
 - Activități cultural istorice în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 2 Oituz;                       
 - Implicarea în relații de ajutorare a primăriilor Lumina și Luizi Călugăra; 
-Cooperarea  cu parohiile celor două localități;                                                      
-Inițierea unor  proiecte, din care cel mai apropiat realizarea Monumentul Eroilor al localității.
Au fost mai multe activități, dar numai cele arătate cred că justifică afirmația că toate acestea trebuiau puse într-un document. Aceast document și-a găsit materializarea în constituirea Subfilialei Oituz a Filialei „Cultul Eroilor” - Constanța. Pentru că majoritatea activităților s-au desfășurat cu elevi sub îndrumarea cadrelor didactice e de la sine înțeles că au fost „coapte” și condițiile de înființare a Cercului „Cultul Eroilor” din școala locală. Deplină înțelegere am găsit în această acțiune la directoarea școlii, Pintilie Tatiana, acceptând cu plăcere să fie președintă de onoare, a profesoarei Iorgu Carmen care a  devenit președinta Cercului. Festivitatea de constituire a celor două entități organizatorice a avut loc în prezența unor săteni sub oblăduirea subsemnatului în calitate de prim-vicepreședinte al Filialei pe data de 23 aprilie 2014, ziua Marelui Mucenic Gheorghe, zi în care a fost bătut țărușul de constituire a localității. Cei prezenți au fost de acord  în unanimitae ca președintele Subfilialei „Cultul Eroilor” - Oituz, titlu ce-l va purta în toate exprimările scrise și orale, să fie Adam Leonard, nepotul inimosului propagandist pe tărâmul istoriei locale, Rujanschi Emanoil.  
După această adunare festivă a urmat alegerea biroului subfilialei și stabilirea câtorva direcții de acțiune consemnate în Proces verbal nr. 1. Tot, ulterior adunării, s-a încheiat Protocolul de colaborare între Filială și Școala Gimnazială nr. 2 Oituz și s-a constituit Comitetul de conducere al Cercului Cultul Eroilor „Regina Maria”.
                                                                                             CLIC PE VEZI FOTO


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu